• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Nový občanský zákoník bohužel kromě mnoha pozitivních změn usnadnil situaci podvodníkům. Jednou z jeho hlavních chyb je nové fungování Katastru nemovitostí, které umožňuje nelegálně převádět nemovitosti bez souhlasu jejich vlastníků.

Tvůrci zákoníku se totiž oproti dosavadní praxi rozhodli více chránit kupující. Zatímco ještě loni platilo, že při rozdílu údaje zapsaného v katastru a skutečnosti má přednost skutečnost, nyní je tomu obráceně. Tato změna ale podstatně zjednodušila podvody s majetkem. Podvodníkovi stačí, když pomocí zfalšovaných smluv dosáhne zápisu nepravdivého údaje do katastru. Potom mu stačí už jen počkat tři roky, zda si právoplatný majitel podvodu nevšimne. 

I podvodně zapsaný údaj se totiž po uplynutí lhůty stává platný. Pokud si právoplatný majitel během této doby sám nezkontroluje údaje v katastru, nenávratně o svůj majetek ve prospěch podvodníka přijde. Před tímto podvodem Vás efektivně a pohodlně ochrání služba hlídací pes katastru. Nebudete tak muset neustále myslet na kontrolu Vašeho vlastního majetku. Nebudete muset žít s vědomím, že Vás někdo může o Váš majetek připravit. 

Hlídací pes katastru automaticky kontroluje veškeré změny ve Vašich nemovitostech. Jejich stav kontroluje v pravidelných intervalech a na hrozící nebezpečí Vás upozorní velmi rychle, už ve fázi, kdy je podvodná změna zaregistrována a nemovitost zaplombována. Je jednodušší začít se bránit ve chvíli, kdy podvodná změna ještě není zapsaná, než v situaci, kdy už Vaším nemovitostí právně disponuje někdo jiný. Hlídací pes katastru je služba, která za malou investici dokáže účinně ochránit to nejdražší co máte. Chcete myslet na další povinnost, nebo si dopřát pocit jistoty, že nepřijdete o majetek, o který si jednoduše nemůžete dovolit přijít? Nechte se ochránit.

Zdroj: Hlídací pes katastru