• Danova evidence

    DAŇOVÁ EVIDENCE

    ... vytěžíme z Vašich účetních dat maximum a poskytneme Vám

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Co je daňová evidence?

Daňová evidence nahrazuje od roku 2004 dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Čím se řídí?

Daňová evidence se řídí dle § 7b zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.

Kdo ji může vést?

Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, nejsou účastníky sdružení a jejichž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. Kč.

Co musí obsahovat?

Daňová evidence musí obsahovat daňovou evidenci příjmů a výdajů a daňovou evidenci majetku a závazků. Daňová evidence příjmů a výdajů musí zahrnovat veškeré peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje, tj. příjmy obdržené hotově, bankou či fyzicky od 1. 1. do 31. 12., daňově uznatelné výdaje vydané od 1. 1. do 31. 12., odpisy dlouhodobého majetku, stravné při pracovních cestách, výdaje na auto. Součástí daňové evidence majetku a závazků musí být inventura majetku k 1. 1.  a 31. 12., přehled pohledávek k 1. 1. a 31. 12. a přehled závazků k 1. 1. a 31. 12. V případě, že je podnikatel plátcem DPH, je potřeba vést současně daňovou evidenci pro účely zákona o DPH.

Co nabízíme?

  • zpracování daňové evidence pro plátce DPH i pro neplátce DPH,
  • zpracování přiznání k DPH a souvisejících písemností (např. souhrnné hlášení),
  • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně příloh,
  • zpracování pravidelných účetních přehledů.