• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o DPH, kterou se mají upravit ustanovení týkající se sazby daně výstavby a dokončené stavby pro bydlení nebo sociální bydlení.

V oblasti stavebnictví má být použita současná sazba daně 15 %, nově označená snížená sazba daně.
Má dojít k jednoznačnému rozdělení, kdy § 48 řeší uplatnění sazby daně u stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě (přístavby, nástavby, rekonstrukce, opravy), § 48a řeší uplatnění sazby daně u stavebních nebo montážních prací provedených v souvislosti s novou výstavbou stavby pro sociální bydlení a dodání stavby pro sociální bydlení.

V souladu s novým občanským zákoníkem je definována stavba, která byla podle dosavadních předpisů příslušenstvím bytového nebo rodinného domu. Nově je tato stavba definována za pomoci definice pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou spojenou se zemí pevným základem (například oplocení, studna, garáž; nejde o inženýrskou síť, která je ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku). Jde o zastavěný pozemek přiléhající ke stavbě. U tohoto pozemku se vždy uplatní stejná sazba daně jako u stavby, se kterou tento pozemek tvoří funkční celek.

Byt byl nahrazen pojmem „obytný prostor“, ale nemělo by docházet k věcné změně. K obdobným změnám dochází i u jiných pojmů. Obdobně je tomu též u některých dalších definic (záměrem zákonodárce podle důvodové zprávy je, aby nedocházelo k věcné změně). Má dojít ke změně stanovení výpočtu podlahové plochy obytného prostoru. Nově se do podlahové plochy bytu (obytného prostoru) započítává podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami. Podle nové právní úpravy zákona o DPH se podlahová plocha místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě jako tento obytný prostor (podlahová plocha sklepa a komory), nezahrne do výpočtu podlahové plochy obytného prostoru. To může mít vliv na určení stavby pro sociální bydlení, a tím i sazby daně.

Snížená sazba daně 15 % se má uplatnit u dodání nových staveb pro sociální bydlení, u pozemku, jehož součástí je pouze stavba pro sociální bydlení (stejný vlastník pozemku a stavby pro sociální bydlení), u práva stavby, jehož součástí je pouze stavba pro sociální bydlení, a dále u dodání jednotky, která zahrnuje pouze obytný prostor pro sociální bydlení. Návrh je teprve ve stádiu příprav a může ještě zaznamenat změny.

Zdroj: Verlag Dashöfer