• Aktuality default

    SPOJTE VAŠE POTŘEBY

    ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

    cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela zákona o daních z příjmů, která zpřísňuje podmínky daňového zvýhodnění u soukromého životního pojištění. 

Hlavní změnou je, že pokud má být pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) i nadále daňově zvýhodněné, nebude možné provádět tzv. mimořádné výběry z pojistné smlouvy. Prostředky budou dostupné pojistníkovi, který je zároveň pojištěným, až po uplynutí trvání pojištění.

Od 1. 1. 2015 musí smlouvy soukromého životního pojištění splňovat nejen dosud platné podmínky, zejména:

  • pojištění je sjednáno pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo pojištění důchodu,
  • pojistník je shodný s pojištěným,
  • výplata pojistného plnění byla sjednána až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let,

ale nově i podmínku:

  • že nebude umožněna výplata jiného příjmu, např. mimořádného výběru.

Zdroj: Verlag Dashöfer