• Aktuality default

  SPOJTE VAŠE POTŘEBY

  ... komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a mezd.

  cenné informace pro další rozvoj Vašeho podnikání ...

Od 1. 1. 2015 dochází ke změnám v oblasti cestovních náhrad. 

Tuzemské pracovní cesty

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 328/2014 Sb. byly stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům. 

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákoníku práce byla pro rok 2015 stanovena: 

 • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,00 Kč/km, 
 • u osobních silničních motorových vozidel na 3,70 Kč/km. 

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 158 odst. 3 zákoníku práce činí od 1. 1. 2015 za litr: 

 • benzínu  automobilového 95 oktanů 35,90 Kč, 
 • benzínu  automobilového 98 oktanů 38,30 Kč, 
 • nafty motorové 36,10 Kč. 

S účinností od 1. 1. 2015 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty tuzemské stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce, tj. zaměstnanci zaměstnavatele neuvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce, ve výši: 

a)      69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b)      104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c)      163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, 

a podle § 176 odst. 1 zákoníku práce, tj. zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce, ve výši: 

a)      69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b)      104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c)      163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Zahraniční pracovní cesty

Základní sazby zahraničního stravného byly pro rok 2015 stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 242/2014 Sb.  Proti roku 2014 nedošlo k žádným změnám základních sazeb zahraničního stravného. 

30.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer